2021

Ba mhaith linn buíochas ollmhór a ghabháil le gach éinne a bhí rannpháirteach sa Tradathon ar an Satharn. Despite the challenge of broadcasting our 8 hour marathon live over Zoom, the musicians were up to the task and were incredible. Each and every performance was excellent and you should all be extremely proud. The event was a huge success and we raised an incredible amount – €3,500 for the Alzheimer Society of Ireland. So another massive thank you to everyone who performed, donated, commented, viewed or shared Tradathon 2021. We’re looking forward to the day we can all get together to celebrate.

Ba mhaith linn buíochas ollmhór a ghabháil le gach éinne a bhí rannpháirteach sa Tradathon ar an Satharn. In ainneoin na deacrachtaí maidir leis an imeacht ocht n-uair an chloig a chraoladh beo ar Zoom, bhí na ceoltóiri in ann don dúshlán agus bhíodar dochreidte. Bhí chuile thaispeántas thar barr agus ba chóir go mbeadh sibh ar fad bródúil. Bhí an ócáid seo thar a bheith rathúil agus bhailíomar €3,500 don Alzheimer Society of Ireland. Míle buíochas arís as ucht gach duine a bhí páirteach in aon slí san ócaíd seo. Tá ag tnúth leis an lá ar féídir linn bailiú le chéile arís agus ceiliúir a dhéanamh.